„Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme
a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm!“
(Gn 1,28)

     Potrava s pamäťou je potrava, ktorá nie je priemyselne spracovaná, je v pôvodnom stave. Môže byť iba tepelne (na ohni) spracovaná alebo prírodne fermentovaná. Teda obsahuje pôvodnú kvalitu, ktorú do nej vložil Stvoriteľ . Takáto potrava mení kvalitu a pH krvi. Kvalita krvi zmení zdravotný stav organizmu, mení človeka a svet zvnútra.
     Potrava s pamäťou – to sú obilniny, strukoviny, jadroviny, zelenina, ovocie. Ich plody obsahujú semená, ktoré sú schopné ďalšej reprodukcie, ďalšieho života. Tým sú schopné „vniesť“ život i do nášho organizmu, do našich buniek.
     Preto by sa mal človek dnešnej doby snažiť konzumovať čo najviac takejto potravy, aby ozdravil svoj organizmus a svet okolo seba, ozdraviť a uzdraviť život na zemi.
     V tomto zmysle do tejto kategórie nepatria zvieratá ako zdroj potravy. Hoci sú schopné reprodukcie, po zabití  vlastne predstavujú mŕtvu hmotu, ktorá nedokáže ďalej rásť a prinášať pre človeka zdroj „živej energie“. hovorí sa, že by sme nemali jesť to, čo malo niekedy oči.

 

 

 

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of