Georg Oshawa (priekopník makrobiotiky) definuje zdravie ako:

 • stav rovnováhy fyzickej, energetickej, psychickej
 • stav súladu s okolím, s prírodou, vesmírom
 • stav, v ktorom robíme správne rozhodnutia
 • stav dokonalej a plynulej cirkulácie energie v našom tele  
 • dobrý spánok
 • dobrá chuť k jedlu
 • dobrá vitalita
 • dobrá pamäť
 • radosť a dobrá nálada
 • zmysel pre poriadok, disciplínu, efektívnosť
 • zmysel pre spravodlivosť

  žiť v láske a rozdávať lásku