OZNAM
Jedáleň Zdravíčko Evera bude pondelok 31. 10. 2016
z dôvodu čerpania dovolenky z a t v o r e n á.
Tešíme sa na Vás opäť v stredu 2. 11. 2016.
Kolektív Jedálne zdravíčko