Varili sme na ZŠ Nábr. mládeže 5 v Nitre spolu so žiakmi 8. A triedy, pani zástupkyňou Dagmar Svoreňovou a jej kolegami. Niečo zaujímavé sme sa dozvedeli o zdravej strave, všetci si odskúšali svoju kuchársku zručnosť pri príprave potravy a zamlsali si na super kuskusovo makových guľkách… Bolo to mňammm a teším sa na ďalšiu spoluprácu.