„ZMENA STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ SPÔSOBÍ ZÁSADNÚ ZMENU V NAŠOM ŽIVOTE“

Zmena je potrebná, nie je však jednoduchá

Prechod na nový spôsob stravovania je dlhotrvajúci proces

Potrebná je predovšetkým psychická príprava a odhodlanie

Na začiatku treba výrazne obmedziť soľ, pečené a vyprážané jedlá

Treba úplne vylúčiť rafinovaný cukor, všetky jedlá a nápoje sladené cukrom, sladkosti a zákusky

Začať konzumovať prirodzene kvasenú zeleninu

Namiesto múčnych výrobkov a chleba začať konzumovať obilninové kaše

Denne začať konzumovať aspoň 2 – 3 veľké lyžice strukovín v rôznej podobe

Bezpodmienečne vynechať mlieko a mliečne výrobky

Obmedziť a napokon vylúčiť mäso a mäsové výrobky

Zredukovať množstvo tukov (hlavne živočíšnych)

 

Do jedálneho lístka zaradiť predovšetkým obilniny, strukoviny a zeleninu v rôznej úprave

Klasické potraviny nahradiť plnohodnotnými, zdravšími potravinami

Do procesu premeny zaradiť aj aktívny pohyb a pravidelné cvičenie