•  Evera
  •  

Poznámky: – listovú zeleninu môžeme meniť podľa želania a doplňovať rôznymi koreninami či pochutinami [Zobraziť prezentáciu]