V dňoch 30. – 31. 8. je
Jedáleň Zdravíčko EVERA

z dôvodu čerpania dovolenky
Z A T V O R E N Á
Otvoríme opňť 2. 9. 2019