Je spôsob zostavovania a prípravy jedál, ktorý:

  • využíva prírodné zdroje energie, bielkovín, tukov,

     minerálnych látok – z obilovín, strukovín, zeleniny, ovocia, semien, korenín

  • berie na vedomie ročné obdobia, zemepisné podmienky,
    biologické danosti človeka
  • sa riadi podľa princípov dostredivej a odstredivej sily (sťahujúcej a uvoľňujúcej)
    v potravinách
  • využíva pôsobenie piatich prvkov (strom, oheň, zem, kov, voda)