ABY BOL – NECH JE!

Aby bol lepší, ako predošlý a dobré správy k nám došli!
Aby sme nemali veľké ciele, a malé plnili včas a skvele.
Aby bol zdravší, ako minulý a hodiny v láske plynuli.
Aby sme mali jedla dosť, a jedli iba pre radosť.
Aby sme smelo otvárali dvere v istote, viere a dôvere.

Nech teda prinesie rok 2017 nové a lepšie impulzy pre nás!
Nech v ňom každý miesto má a úlohy 365 dní hravo vykoná.

NECH DOBRE SLÚŽI (JEDÁLEŇ) ZDRAVÍČKO,
ABY SME OŽILI NA TELE A DUŠI MÁLIČKO!

Praje kolektív Jedálne Zdravíčko