V dňoch
od 11. 3. do 14. 3. 2020
je Jedáleň Zdravíčko
z a t v o r e n á
(čerpanie dovolenky).
Tešíme sa na Vás
v pondelok 16. 3. 2020
Ďakujeme.
Žlebeková Gabriela