Téma: „Tajomstvo stravy“

Posolstvo pre nás:
„Zmena je jediná konštanta v živote.“
„Poďme zmeniť svet k lepšiemu – zvnútra!“
„Zistime, kde začať a začnime tu a teraz.“
„Potrava, ktorá má pamäť, nás privedie k zmene .“
„Oheň pomáha ´vytiahnuť´pamäť z potravy.“
„Veľa jedla neznamená veľa zdravia.“
„Dôležité je vnímať protiklady ako doplnky – a výzvy.“
„Majme pod kontrolou kvalitu stravy – krvi – zdravia – bytia.“
„Dôležité je vedieť použiť slobodnú vôľu.“
„Tajomstvo zdravej stravy a zdravého života spočíva v objavovaní a uplatňovaní tajomstiev PRAVDY STVORITEĽA vo všetkých sférach života.“
Priatelia, zoberme zdravíčko do svojich rúk a vydajme sa na cestu zmeny.

          ⇓                         ⇓                 ⇓