ponúkame Vám možnosť dovážať – dodávať priamo na adresu firmy (bydliska) balené jedlá od 23. 5. 2016 – podľa aktuálneho jedálneho lístka (nie na váhu!). Potrebujeme aspoň 20 obedov denne, aby sme mohli realizovať dovoz. Bližšie informácie a nahlásenie odberu tento týždeň od 16. – 20. 5. 2016.
          ⇓                         ⇓                 ⇓