Priatelia dobrej stravy a zdravého životného štýlu.

je to už osem mesiacov, čo sme otvorili prevádzku Jedáleň Zdravíčko EVERA v Zlatých Moravciach (10. 9. 2015) a tešili sa priazni stravníkov.
Dnes Vám s poľutovaním oznamujem nedobrú informáciu – zajtra (11. 5. 2016) bude Jedáleň Zdravíčko posledný krát otvorená.
Konáme tak z prevádzkovo technicko ekonomických dôvodov – a je nám to veľmi ľúto.
Skúste pochopiť náročnosť našej situácie, za čo Vám úprimne ďakujeme.

Ďakujeme za Vašu priazeň a dôveru.

S vďakou a láskou Žlebeková a kolektív