Pozývame vás na harmonizačnú a liečivú zvukovú sprchu pomocou vibrafónu. Je to nástroj ladený v starobylých solfeggio frekvenciách. Tóny tohto nástroja účinne vylaďujú energetický systém nášho tela, prebúdzajú bunkovú a genetickú pamäť do jej pôvodnej čistoty. Tým spúšťajú samoliečiaci proces nášho organizmu.
Autorom vibrafónu je Gabriel Pospíšil. Súčasťou jeho koncertu bude krátka prednáška
o vibráciách a posvätnej geometrii, ktoré spolu úzko súvisia. Na záver koncertu nás autor prevedie intuitívnym bubnovaním na šamanských bubnoch, ktoré i sám vyrába. Je možnosť si bubon zakúpiť.

Miesto konania: Jedáleň Zdravíčko, Staničná 11, Nitra

Termín: Streda 25.1. o 17.00 hodine
Vstupné 5,- €
Môžete si priniesť vlastné bubny.