Počas 10-tich rokov nášho pôsobenia (2006) sme sa zúčastnili mnohých podujatí: